Az Ortopédiai Klinikán folytatott oktatási tevékenységgel kapcsolatos információk

Általános információk

Graduális oktatás

Térítéses orvosképzés (ENG)

Szakorvosképzés

Ph.D. kurzusok

 

 


Graduális oktatás

Az orvostanhallgatók ortopédiai oktatása egy szemeszterben történik 13 előadás és 21 gyakorlati óra keretében. A vizsgáztatás szóbeli szigorlat formájában zajlik.

A gyógytornász hallgatók képzése 2 féléves, az első végén szóbeli kollokvium, a második után szóbeli szigorlat formájában történik a számonkérés.

Az előadások tematikáját és a vizsgatételeket, valamint a kötelező tankönyveket külön tüntettük fel.

Klinikánkon lehetőség van Tudományos Diákköri pályamunkák és diplomamunkák írására. A témákat aktualizálva tesszük közzé honlapunkon, illetve a Tanrendben.

ÁOK hallgatóknak szóló információk

Gyógytornász hallgatóknak szóló információk

2007-05-15

   
 
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Tel.: 06 52 255 815, E-mail: ortopinfo@med.unideb.hu